Copyright 2019 - Custom text here
  • อบต.สันกำแพง

  • อาคารสำนักงาน

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประชาอุ่นใจกับทีมกู้ชีพกู้ภัย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวอาเซียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกร่วมตอบแบบสอบถามให้กับสำนักงาน ป.ป.ช.

โดยสามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/o6o6sj

หรือสามารถสแกนบาร์โค้ดข้างล่างนี้

 IMG 20190507 0001 EIT