Copyright 2019 - Custom text here
  • อบต.สันกำแพง

  • อาคารสำนักงาน

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประชาอุ่นใจกับทีมกู้ชีพกู้ภัย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวอาเซียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ประกาศราคากลาง ดังต่อไปนี้

1. ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 13 (ทางหลวงชนบทหมายเลข 6021) Icon Download1
2. ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 (ซอย 1) Icon Download1
3. ประกาศราคากลางขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (ในเขต อบต.สันกำแพง) Icon Download1
4. ประกาศราคากลางก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (หน้าบ้านนายโต ปัญญาคำ) Icon Download1
5. ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงป่าช้า หมู่ที่ 12 Icon Download1